កីឡាករ​របស់ Man Utd និង Liverpool ពាក់​ក្រវាត់​ខ្មៅ​នៅ​ល្ងាច​នេះ

កីឡាករ​របស់ Man Utd និង Liverpool ពាក់​ក្រវាត់​ខ្មៅ​នៅ​ល្ងាច​នេះ ដើម្បី​ចូលរួម​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ចំពោះ​ការ​បាត់​បង់​របស់ Cristiano។ គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅ Premier League គឺនៅជាមួយគាត់ និងគ្រួសាររបស់គាត់។